Sirius

Batı tanrıçası sağda, Doğu tanrıçası solda birlikte Güneş’i kaldırıyorlar…İki Uraei yılanı tarafından kuşatılan Tanrı Ra ilahi çocuk olarak biçimde temsil edilir. Uereshnefer’in lahit kapağından MÖ. 380-343 Metropolitan Müzesi

 

 

                                                                             SİRİUS

Antik devirlerde Köpek Yıldızı ve Demir Kazık olarak da ifade edilen Sirius, farklı medeniyetler ve kültürlere ait dillerde, Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kaksidi, Huşi adlarıyla da anılmıştır. Eski Mısırlılar, Sirus’un öbür dünyaya açılan bir kapı olduğuna inanmışlardı ve Sirus’un Güneş’in aynı hizaya geldiği 3-4 Temmuz dan 35 gün önce ve 35 gün sonra yani 70 gün boyunca (heliacal yükseliş) da görüş açısında olmadığı için gizlendiğini düşünüp ölülerini gömmeyi reddetmişlerdir. Denderah’daki Isis-Hathor antik tapınağında, büyük sütunlarla çevrili bir koridorun sonunda bulunan İsis Heykeli ise Sirius’un yükselişine yönelmiştir ve Eski Mısır rahipleri Sirius’un ışığının İsis heykelinin alnında ki mücevhere yansıması ile halka yeni yılın başladığını ilan ederlerdi. Tapınak ta ‘İsis yeni yılın ilk gününde tüm ihtişamıyla mabette parlar, tapınağı aydınlatır ve ışıkları ufuktaki babası Ra’nın ışıklarına karışır’ ifadesi bulunur. Başka bir görüşe göre de Sirius yıldızı, görülmediği dönemde Tanrıça İsis hamiledir, yükseldiğinde yani parlamaya başladığında oğlu Horus doğar. Sirius’un görülmediği 70 gün boyunca İsis ve Osiris’in duat adı verilen öte âlemden seyrettikleri düşünülürdü.

Antik Mısır uygarlığı Sirius’u Ra’nın güneşi olarak görmüşlerdir. Bir anlamda güneş sisteminin güneşidir. Mısır rahipleri ezoterik bazı bilgileri Atlantis’ten almışlardır ve bu yıldızın dünyanın gelişiminde evrimsel bir role sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Bu nedenle Sirius dünyanın geçmişinde de geleceğinde de oldukça önemli bir yıldızdır. Sirius ezoterik bakış açısıyla bir nevi tekamülün kuantum sıçraması olarak görülür. Mısırlı rahipler takvimlerini güneşe göre değil bu yıldıza göre düzenleyerek tanrıça İsis’in yıldızı demişlerdir. Sirius yıldızının şafak yükselişinde olduğu zaman yani gün ağarmadan yeni yılın ilk günü olarak kabul edilirdi. Sirius bayramı kutlanırken Memfis’te Nil’in taşma alametleri belirirdi ve yeni suyun ilk dalgası, kuru toprakları susuzluktan kurtarırdı. Bitkilerin hayat bulmasını, yılda üç kez ürün alınmasını Sirius’a bağlamışlardır. İskenderiye’de basılan Grek madeni paralarda İsis köpeğin üzerinde tasvir edilmiştir. Mısır tapınaklarının geçitleri ve iç odaları Sirius yıldızını görecek şekilde yapılmıştır.

 

                                                 

Kadim Mısır uygarlığında da köpek, çakal figürü ile İsis-Sirius arasında birtakım ilginç bağlantılar vardır. Köpek başlı Anubis ile İsis’in ilişkisini orta dönem Plâtoncularından Plutarchus şöyle açıklar:” Nephtys (İsis’in kızkardeşi) Mısırlılar’a göre dünyanın görünmez yüzüdür. Görünebilen yüzü ise İsis’tir. Bunlara dokunan çember ki ona ufuk denir, her ikisinin de ortak noktasıdır. Bu Anubis adını alır köpek ve çakal biçiminde ifade edilir.”

Anubis’in görevi ölüleri korumak ve yüceltmektir. Ölen kişi yargılanırken Anubis onlara yardım eder ve ölülerin kutsal mumyalayıcısı olarak görülür. Anubis aynı zamanda adil bir yargıçtır. Terazinin bir kefesine ölenin kalbi(yani ruhunun kalitesi) diğer kefesine ise (gerçekliğin simgesi olarak) tüy koyar. Anubis’in tanrıların insanları eğitmesinde yardımcı olmak gibi bir görevi de vardır. Ölümle birlikte bedeni terk eden ruhların gittiği yer onlara göre Sirius’tur. Onlar da tıpkı Türk mitolojisinde olduğu gibi Sirius’ u diğer âleme açılan göğün kapısı, göbeği olarak görmüşlerdir. Burada da ortak figür Anubis ve Aşina(Asena)’dır.

Sirius, gökyüzünün bekçilerinden birisidir aynı zamanda gücün, iradenin ve kararlılığın sembolüdür. Sirus yıldızı’nın hemen altında ise Argo takımyıldızı bulunmaktadır. Astrolojik anlamda gökyüzünde ki bu alan, yüksek zihnin yıldızlar aracılığıyla daha üst bilince geçtiği bir köprü görevini üstlenmektedir. Daha yüksek bir zihinde, kişiliğin deneyimlerinin sonuçları toplanır ve ruh her hayat arasında geçmişteki ilerlemesini ve gelecekteki büyümesine yardımcı olmak için gerekli koşulları değerlendirir. İsteğe duyuma ve ihtiyaç duyulan deneyime bağlı olduğu sürece, bir beden alır ve ruh “köprüyü” tamamlanıncaya kadar diğer tarafa geçemez.

Günümüzde Kanada, USA, Fransa’nın doğum günlerini sırasıyla 1, 4, 14 Temmuz da kutlamaları da çok ilgi çekici görünmektedir. Özgürlük, Sirius ile ilgili önemli bir bağlantıdır. Ezoterik anlamda bu yıldız, Ruhsal Güneş’tir ve kurtuluş ile ilişkilidir. Antik öğretilere göre, bu yıldız sisteminin etkisi nedeniyle özgürlük kavramı insan bilincinde bulunur. Diğer ilgi çekici nokta ise Dalai Lama 6 Temmuz 1935’te, George Bush 6 Temmuz 1946’da doğdu. Her iki lider de kendilerini benzersiz şekilde dünyamızda özgürlüğü arttırmaya adamışlardır.

Ptolemaios’a göre Sirius onur, ün, servet, şevk, sadakat, bağlılık, tutku, kızgınlık, şeref ve zenginlik vaat etmektedir. Sirius yükseliş sırasında Mars ile birlikte ise, oldukça tehlikeli olabilir yaralanmalar veya halkın yaşamı için yapılan girişimler tehlikeye girer. Sekizinci evde konumlandırılmış olursa, Sirius onurlu meşhur bir ölüm verecektir. Mars ve Jüpiter ile oluşan açıları iyi niyetli, MC ye yakın ise ticari servete veya hükümet konularında çok zengin bir servet, şanslı bir el elde etme sözü vermektedir. Ayrıca bu kunum da asker, avukat ve memurlar için de mükemmel bir görünüm ifade etmektedir. Güneş ile Sirius kavuşumu ise çok sayıda önemli ve ünlü şahsiyetlerin natal haritalarında tespit edilebilir.

 

Sirius kavuşum Güneş : İş dünyasında başarı, metallerle veya siyaset ile ilgili işgal, ev içinde uyum. Eğer yükselen de ise kraliyet yıldızı görünümündedir.
Sirius kavuşum Ay : İşteki başarı, karşı cinsteki etkili arkadaşlar, baba için olumlu, iyi sağlık, evde veya işte faydalı değişiklikler. Eğer Scheat’la birlikte olursa bir felaket görülebilir, ateşli kesme silahlarıyla veya hunharca ölüm. Satürn Ay’la birlikte olursa askerler tarafından ölüm görülebilir.
Sirius kavuşum Merkür : Büyük iş başarısı, etkili insanlar aracılığıyla yardım, gereksiz yere endişeler, din ile ilişkili, kaza ile meydana gelen fiziksel kusur görülebilir.
Sirius kavuşum Venüs : Kolaylığı, konforu ve lüksü, abartılı olmayan, miras yoluyla gelen kazancı gösterir.
Sirius kavuşum Mars : Cesur, cömert, askeri tercih, metallerle bağlantılı olarak çalışır.
Sirius kavuşum Jüpiter : İş başarısı, yolculuklar, akrabalarından yardım, dini tercihlerde bulunabilir.
Sirius kavuşum Satürn : Sakin, diplomatik, adil, azimli, arkadaşlar aracılığıyla yüksek konum, ev için uygun, hediye ve miras, ev içi uyum görülebilir.
Sirius kavuşum Uranüs : Ani meselelerde kazanç ve ön plana çıkan, etkili arkadaşlarınızdan yardım alan özellikle erkek ise ani ölüm, uyumlu evliliğin kazanılmasını sağlar.
Sirius kavuşum Neptün : Sezgisel, gizli çıkarlar, dini, iyi örgütleme yeteneği, ticari girişimlerde, bankalarda veya şirketlerde başarı, kazanç ve ev içi meselelere elverişli pek çok etkili arkadaş, doğal ölüm verir.

 

İnanışa göre, bir canlı maddenin daha özlü bir maddesidir, evrimleşince de bir yıldıza dönüşebilir. Bu yıldızlar ise tanrılara dönüşür ve ruhlar gibi yıldızların da ilahi niteliklere sahip olduğu kabul edilir. Yıldızlar insanlık dünyasına kaos, şiddet, saflık ve sevgi yolu ile bakarlar ve insanlığın enerjilerini görünmez biçimde fakat en güçlü biçimde etkilerler.

 

Sirius hakkında Robert Temple trafından yazılan ‘The Sirius Mystery’  e-book üzerinden daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
The Sirius Mystery

Hülya Ataşcıoğlu Aykul

 

http://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

error: Content is protected !!