ASTROKARTOGRAFİ İLE TEMMUZ 2024

Temmuz 2024‘te astrolojik olarak önemli günler ve bu günlerin etkileri, çeşitli gezegen hareketleri ve açılar dikkate alındığında, bireyler ve kolektif üzerinde farklı enerjiler yaratabilir. İşte Temmuz 2024’te dikkat edilmesi gereken bazı önemli astrolojik olaylar ve yorumları:

Temmuz 2024 Astrolojik Önemli Günler ve Yorumlar

1. *6 Temmuz 2024: Yengeç Burcunda Yeni Ay*
– Yeni ay, yeni başlangıçlar ve niyetler için ideal bir zamandır. Yengeç burcundaki bu yeni ay, aile, ev ve duygusal güvenlik temalarını vurgular. Duygusal bağlarınızı güçlendirmek, evle ilgili projelere başlamak veya kişisel bakım ve duygusal iyileşme üzerine odaklanmak için iyi bir dönemdir. İçsel huzur ve güvenlik arayışı ön planda olacaktır.

2. *12 Temmuz 2024: Mars ve Uranüs Kavuşumu (Boğa Burcunda)*
– Mars ve Uranüs’ün kavuşumu, ani değişim ve sürprizleri tetikleyebilir. Bu enerji, yenilik ve özgürlük arzusunu artırır. Aynı zamanda, sabırlı olmayı ve ani kararlar vermekten kaçınmayı gerektirir, çünkü bu dönem beklenmedik olaylar ve değişimler getirebilir. Yaratıcılığı ve bireyselliği ifade etmek için güçlü bir zaman, ancak dikkatli olunmalıdır.

3. *16 Temmuz 2024: Güneş ve Jüpiter Üçgeni*
–  Güneş ve Jüpiter’in uyumlu açısı, iyimserlik, genişleme ve fırsatlar getirir. Bu dönem, kişisel büyüme, eğitim, seyahat ve ruhsal gelişim için mükemmel bir zamandır. Şans ve bolluk enerjisi hakimdir, bu nedenle büyük projelere başlamak veya yeni fırsatları değerlendirmek için uygun bir dönemdir.

4. *21 Temmuz 2024: Venüs Retrosu (Aslan Burcunda)*
– Venüs retrosu, ilişkiler, finans ve kişisel değerler üzerinde yeniden değerlendirme zamanı getirir. Bu dönemde eski sevgililerle karşılaşmalar, ilişkilerdeki sorunların yeniden ortaya çıkması ve mali konularda dikkatli olma gerekliliği görülebilir. İlişkilerde derinlemesine düşünmek ve değerlerinizi gözden geçirmek için iyi bir zamandır.

5. *24 Temmuz 2024: Merkür ve Uranüs Karesi*
–  Merkür ve Uranüs’ün karesi, iletişimde ani değişiklikler ve beklenmedik haberler getirebilir. Bu enerji, zihinsel gerginlik ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Ani kararlar vermekten kaçınmak ve esnek olmak önemlidir. Teknolojik ve yenilikçi fikirler ortaya çıkabilir, ancak bunları dikkatli bir şekilde değerlendirmek gereklidir.

6. *25 Temmuz 2024: Kova Burcunda Dolunay*
– Dolunay, duygusal zirve ve sonuçları simgeler. Kova burcundaki bu dolunay, bireysellik, özgürlük ve toplumsal konulara dikkat çeker. Grup çalışmaları, toplumsal projeler ve arkadaşlık ilişkileri ön plana çıkar. Bu dönem, duygusal olarak daha bağımsız ve objektif olmayı teşvik eder.

Temmuz 2024, duygusal derinleşme, ani değişimler, ilişkilerde yeniden değerlendirme ve bireysel özgürlüğün ön plana çıktığı bir dönem olacak. Yengeç yeni ayı, içsel güvenlik ve duygusal iyileşme arayışını vurgularken, Venüs retrosu, ilişkilerde ve finansal konularda dikkatli olmayı gerektiriyor. Mars ve Uranüs kavuşumu, ani değişim ve yenilik enerjisi getirirken, Güneş ve Jüpiter üçgeni, büyüme ve genişleme fırsatları sunuyor. Kova dolunayı ise toplumsal bağları ve bireysel özgürlüğü vurguluyor.

Bu ay boyunca esnek olmayı, değişimlere uyum sağlamayı ve ilişkilerde derinlemesine düşünmeyi unutmamak önemlidir. Ayrıca, fırsatları değerlendirmek ve kişisel gelişime odaklanmak için bu enerjileri bilinçli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Sirius kavuşumlu 6 Temmuz yeniay etkileri ile uzun süre hissedilmeye devam edecektir. Sümer temelli olmakla birlikte Akad, Asur, Babil ve Pers medeniyetlerinin izlerini de taşıyan ve bölgenin aldığı sürekli göçlerle, yaşadığı akınlarla beslenen, çok kültürlü Mezopotamya mitolojisinde, Sümerlerin göçebelik dönemleri sırasında, göçleri için yön saptamada yaşamsal önem taşıyan sağlam bir yıldız bilgisi edinmiş olmaları ve yerleşik düzene geçince de bu bilgileri ile ekim, biçim ve taşkın zamanlarını gökyüzündeki yıldızların değişen dizilimlerine göre saptayabilmek konusundaki başarıları önemli rol oynamaktadır. Sümer çiviyazısı öncesi resimyazısında tanrıların tanrı oldukları, bir yıldız simgesi ile resmedilmektedir. Yıldızlar ile ilgili bilgileri veren “astronom rahipler”, gökteki yıldızların uzaktan göründükleri gibi birer kor olmadıklarını; aslında çok büyük, güçlü ve bilgili canlı varlıklar olduklarını; kendilerinin de onlarla iletişim kurduklarını söylemiştir (Şenel 2009, 408-409).

                                                     ASTRO*CARTO*GRAPHY

Astrokartografi, gezegenlerin dünya üzerindeki etkilerini haritalandırarak belirli coğrafi bölgelerde nasıl etkileşimde bulunabileceğimizi gösterir. 6 Temmuz 2024’teki Yengeç yeni ayının Türkiye üzerindeki etkilerini astrokartografi ile analiz ederek, farklı bölgelerdeki potansiyel etkilerini ortaya koyabiliriz. Bu yeni ay, Yengeç burcunda gerçekleşeceği için duygusal, ailevi ve evle ilgili temalar ön planda olacaktır.

Yeniay karşıtlığının görüldüğü Ceres’in 8. evdeki konumu, beslenme, bakım verme ve kişisel bakım temalarının yoğun ve derin bir şekilde ifade edildiğini gösterir. 8. ev, dönüşüm, krizler, ölüm ve yeniden doğuş, ortak kaynaklar, cinsellik ve derin psikolojik süreçlerle ilişkilidir. Bu evdeki Ceres, kişinin bakım verme ve beslenme konularında daha derin, karmaşık ve bazen de zorlu deneyimlere sahip olabileceğini gösterir.

8. Evde Ceres’in Anlamı

1. *Derin Dönüşümlerle İlgili Beslenme:*
– Ceres’in 8. evdeki konumu, beslenme ve bakım verme süreçlerinin derin dönüşümlerle bağlantılı olduğunu gösterir. Kişi, zorlu yaşam deneyimlerinden geçerek bakım verme ve beslenme konularında derin bir anlayış ve beceri geliştirebilir.
– Bu konum, kişinin kriz zamanlarında veya büyük değişimler sırasında kendine ve başkalarına nasıl baktığını ve destek verdiğini vurgular. Bu süreçler, kişiyi daha güçlü ve dirençli hale getirebilir.

2. *Psikolojik ve Duygusal Derinlik:*
– 8. ev, derin psikolojik süreçlerle ilişkilidir. Ceres’in bu evde olması, kişinin duygusal ve psikolojik derinliklerinde bakım verme ve beslenme konularında çalıştığını gösterebilir. Kişi, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onlara destek olma konusunda yetenekli olabilir.
– Aynı zamanda, kişinin kendi duygusal yaralarını iyileştirme ve içsel dönüşüm süreçlerinde beslenme ve kişisel bakımın önemli bir rol oynadığını gösterebilir.

3. *Ortak Kaynaklar ve Bağımlılıklar:*
– 8. ev, ortak kaynaklar ve finansal bağlarla ilişkilidir. Ceres’in burada olması, kişinin beslenme ve bakım verme konularında başkalarıyla kaynaklarını paylaşma veya bu kaynaklara bağımlı olma eğilimini gösterebilir.
– Bu konum, kişinin başkalarıyla maddi ve manevi kaynaklarını paylaşarak nasıl bakım verdiğini ve beslediğini vurgulayabilir. Aynı zamanda, başkalarından gelen destek ve kaynaklarla nasıl beslendiğini de gösterir.

4. *Cinsellik ve Bakım Verme:*
– 8. ev, cinsellik ve derin ilişkilerle de ilgilidir. Ceres’in bu evde olması, kişinin cinsel ilişkilerinde ve derin duygusal bağlarında bakım verme ve beslenme temalarının önemli olduğunu gösterebilir.
– Kişi, cinsel ve duygusal ilişkilerde partnerine bakım verme ve destek olma konusunda güçlü bir dürtü hissedebilir. Aynı zamanda, bu ilişkilerde duygusal ve fiziksel beslenme arayışı içinde olabilir.

5. *Kayıp ve Yeniden Doğuş:*
– 8. ev, ölüm ve yeniden doğuş temalarını içerir. Ceres’in burada olması, kişinin kayıplar ve büyük dönüşümler aracılığıyla beslenme ve bakım verme süreçlerini yeniden tanımlayabileceğini gösterir.
– Bu konum, kişinin zorlu deneyimlerden sonra kendini yeniden keşfetme ve dönüştürme sürecinde bakım verme ve beslenme temalarını nasıl ele aldığını vurgular. Bu süreçler, kişiyi daha güçlü ve dirençli hale getirebilir.

Ceres’in 8. Evdeki Temaları

– *Karmaşık Duygusal İlişkiler:* Ceres’in 8. evdeki konumu, kişinin karmaşık ve yoğun duygusal ilişkilerde bakım verme ve beslenme konularında çalıştığını gösterebilir. Bu ilişkilerdeki zorluklar ve krizler, kişiyi duygusal olarak dönüştürebilir.
– *Gizli ve Derin Yaralar:* Kişi, gizli veya derin duygusal yaralarla başa çıkma sürecinde bakım verme ve beslenme konularında çalışabilir. Bu süreçler, kişiyi daha empatik ve anlayışlı hale getirebilir.
– *Kriz Yönetimi:* Ceres’in bu konumu, kişinin kriz yönetimi becerilerini geliştirdiğini gösterebilir. Zorlu ve stresli durumlarda başkalarına destek olma ve onlara bakım verme konusunda güçlü bir yetenek geliştirebilir.

8. evdeki Ceres, kişinin bakım verme ve beslenme konularında derin, karmaşık ve dönüşüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösterir. Bu konum, kişinin zorlu deneyimler ve krizler aracılığıyla kendini ve başkalarını besleme ve iyileştirme yeteneğini geliştirdiğini vurgular.

 

                                         Türkiye’de Yengeç Yeni Ayının Astrokartografik Etkileri

1. *Marmara Bölgesi*
– *İstanbul, Bursa, Edirne*
– *Yeni Ayın Etkisi*: Yengeç burcundaki yeni ay, Marmara Bölgesi’nde ev, aile ve duygusal güvenlikle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Bu dönemde, aile içi ilişkilerde yeni başlangıçlar, evle ilgili projeler veya duygusal yaraların iyileştirilmesi söz konusu olabilir.
– *Astrokartografik Hatlar*: Eğer bu bölgede yeni ayın MC hattı geçiyorsa, kariyer ve toplumsal statüde değişimler ve yenilikler yaşanabilir. Bu bölgede, kişisel ve profesyonel hayatınızda daha duygusal ve içsel odaklı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

2. *Ege Bölgesi*
– *İzmir, Aydın, Muğla*
– *Yeni Ayın Etkisi*: Ege Bölgesi’nde yeni ay, duygusal rahatlama ve iç huzur arayışını artırabilir. Bu dönemde, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamak için daha fazla zaman ayırabilir ve kendinize bakım yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
– *Astrokartografik Hatlar*: Eğer yeni ayın IC hattı bu bölgeden geçiyorsa, ailevi bağlar güçlenebilir ve evle ilgili önemli kararlar alınabilir. Bu hattın etkisi altında, evde yenilikler yapma veya aile üyeleriyle ilişkileri güçlendirme eğiliminde olabilirsiniz.

3. *Akdeniz Bölgesi*
– *Antalya, Adana, Mersin*
– *Yeni Ayın Etkisi*: Akdeniz Bölgesi’nde yeni ay, duygusal bağları ve ilişkileri derinleştirme fırsatı sunar. Bu dönemde, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirebilir ve ilişkilerinizde duygusal derinlik arayabilirsiniz.
– *Astrokartografik Hatlar*: Yeni ayın ASC hattı bu bölgeden geçiyorsa, kişisel dönüşüm ve yenilenme süreçleri ön plana çıkabilir. Bu hat, kendinizi duygusal olarak daha iyi ifade etme ve kişisel gelişim yolculuğunuza odaklanma fırsatı sunar.

4. *İç Anadolu Bölgesi*
– *Ankara, Konya, Kayseri*
– *Yeni Ayın Etkisi*: İç Anadolu Bölgesi’nde yeni ay, içsel denge ve duygusal uyumu vurgular. Bu dönemde, içsel huzur ve duygusal dengeyi sağlamak için meditasyon, yoga veya derin düşünme gibi aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.
– *Astrokartografik Hatlar*: Eğer yeni ayın DSC hattı bu bölgeden geçiyorsa, ilişkilerde yeni başlangıçlar ve ortaklıklar söz konusu olabilir. Bu dönemde, yeni ilişkiler kurabilir veya mevcut ilişkilerde daha derin bağlar oluşturabilirsiniz.

5. *Karadeniz Bölgesi*
– *Trabzon, Samsun, Rize*
– *Yeni Ayın Etkisi*: Karadeniz Bölgesi’nde yeni ay, duygusal iyileşme ve içsel dönüşüm temalarını ön plana çıkarır. Bu dönemde, duygusal yaraların iyileştirilmesi ve duygusal yüklerden arınma konularında fırsatlar ortaya çıkabilir.
– *Astrokartografik Hatlar*: Eğer yeni ayın IC hattı bu bölgeden geçiyorsa, ailevi konularda önemli gelişmeler yaşanabilir ve evle ilgili projelere odaklanabilirsiniz. Bu hattın etkisi altında, içsel huzur ve duygusal denge arayışı ön planda olacaktır.

6. *Doğu Anadolu Bölgesi*
– *Erzurum, Van, Malatya*
– *Yeni Ayın Etkisi*: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yeni ay, içsel keşif ve duygusal farkındalık temalarını vurgular. Bu dönemde, içsel dünyanızı daha derinlemesine keşfetme ve duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanma fırsatı bulabilirsiniz.
– *Astrokartografik Hatlar*: Yeni ayın MC hattı bu bölgeden geçiyorsa, toplumsal statü ve kariyer konularında duygusal bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Bu dönemde, iş hayatınızda duygusal dengeyi koruma ve içsel uyumu sağlama ön planda olabilir.

7. *Güneydoğu Anadolu Bölgesi*
– *Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa*
– *Yeni Ayın Etkisi*: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeni ay, duygusal bağları ve ailevi ilişkileri güçlendirme temalarını vurgular. Bu dönemde, aile üyeleriyle daha yakın ilişkiler kurabilir ve duygusal ihtiyaçlara odaklanabilirsiniz.
– *Astrokartografik Hatlar*: Eğer yeni ayın ASC hattı bu bölgeden geçiyorsa, kişisel yenilenme ve duygusal dönüşüm süreçleri ön plana çıkabilir. Bu hat, kendinizi daha duygusal ve içsel bir şekilde ifade etme fırsatı sunar.

Astrokartografi, doğum haritasındaki gezegenlerin dünya üzerindeki etkilerini haritalandıran bir tekniktir. 6 Temmuz 2024’teki Yengeç burcundaki yeni ayı Jung arketipleri ve astrokartografi ile birlikte analiz etmek, bu astrolojik olayın farklı coğrafi bölgelerdeki etkilerini de ortaya çıkarabilir.

6 Temmuz 2024 Yengeç Yeni Ayı ve Jung Arketipleri

1. *Anne Arketipi*
– *Astrolojik Etki*: Yengeç burcundaki yeni ay, besleyici, koruyucu ve şefkatli temaları vurgular. Bu dönemde içsel anne figürümüzle daha fazla temas halinde olabiliriz.
– *Astrokartografik Etki*: Eğer yeni ay haritanızda önemli bir yere denk geliyorsa, bu bölgede ailevi bağlar ve duygusal güvenlik konuları ön plana çıkabilir. Örneğin, yeni ayın IC hattı (ev ve aile) evle ilgili yeni başlangıçlar veya aile üyeleriyle ilişkilerde derinleşme getirebilir.

2. *Gölge Arketipi*
– *Astrolojik Etki*: Yeni aylar, bilinçdışındaki gölgeleri ortaya çıkarır ve onları bütünleştirme fırsatı sunar. Yengeç burcundaki bu yeni ay, özellikle duygusal yaralar ve bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabilir.
– *Astrokartografik Etki*: Yeni ayın ASC (yükselen) hattı, bu bölgedeki kişilerle ilişkilerde gölge yönlerinizle yüzleşmenizi tetikleyebilir. Özellikle bu hat üzerinde bulunan yerlerde, kişisel gelişim ve içsel dönüşüm süreçleri daha yoğun yaşanabilir.

3. *Persona Arketipi*
– *Astrolojik Etki*: Persona, toplum önünde takındığımız maskedir. Yengeç yeni ayı, bu maskeleri çıkararak gerçek duygusal ihtiyaçlarımızı keşfetmemize yardımcı olabilir.
– *Astrokartografik Etki*: MC (orta gökyüzü) hattı, kariyer ve toplumsal imajla ilgilidir. Bu hattın yeni ay tarafından etkilendiği yerlerde, iş hayatında ve sosyal rollerde daha otantik ve duygusal bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

4. *Kahraman Arketipi*
– *Astrolojik Etki*: Yeni aylar, yeni başlangıçlar ve maceralar için bir çağrıdır. Yengeç burcundaki bu yeni ay, duygusal dünyanızda yeni bir yolculuğa çıkmanızı teşvik eder.
– *Astrokartografik Etki*: Yeni ayın DSC (iniş) hattı, bu bölgede yeni ve anlamlı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir. Bu bölgede yaşamınızda önemli duygusal bağlar ve maceralar ortaya çıkabilir.

5. *Büyük Anne Arketipi*
– *Astrolojik Etki*: Yengeç burcundaki yeni ay, bilgelik, şefkat ve rehberlik özelliklerini vurgular. İçsel bilgelik kaynaklarına erişmek için ideal bir zamandır.
– *Astrokartografik Etki*: Yeni ayın IC hattı üzerinde bulunan yerlerde, aile büyükleri veya rehber figürlerle derin bağlar kurulabilir. Bu bölgede içsel rehberliğiniz ve bilgelik kaynaklarınız daha belirgin hale gelebilir.

6. *Self Arketipi*
– *Astrolojik Etki*: Self, bilinçli ve bilinçdışı arasındaki bütünlüğü temsil eder. Yengeç yeni ayı, duygusal uyum ve bütünlüğü keşfetme fırsatı sunar.
– *Astrokartografik Etki*: Yeni ayın MC hattı, bu bölgelerde kariyer ve toplumsal statüde yeni başlangıçlar ve uyum arayışlarını teşvik edebilir. Bu bölgelerde kendinizi daha bütünleşmiş ve uyumlu hissedebilirsiniz.

Astrokartografi ve Coğrafi Etkiler

Astrokartografi, dünya üzerindeki belirli bölgelerde gezegenlerin etkilerini vurgular. 6 Temmuz 2024 Yengeç yeni ayının haritanızdaki belirli hatlarla nasıl kesiştiğini belirleyerek, bu yeni ayın hangi coğrafi bölgelerde daha yoğun hissedileceğini öğrenebilirsiniz.

Örneğin:
– *ASC Hattı*: Kişisel dönüşüm ve yeni başlangıçlar için uygun bölgeler.
– *MC Hattı*: Kariyer ve toplumsal statü ile ilgili değişimler için etkili bölgeler.
– *DSC Hattı*: İlişkiler ve ortaklıklar açısından önemli bölgeler.
– *IC Hattı*: Aile, ev ve duygusal güvenlikle ilgili konularda derinleşme sağlayacak bölgeler.

En iyi dileklerimle,

Hülya A. Aykul

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

error: Content is protected !!