ASTROKARTOGRAFİ

Astro*Carto*Graphy® Practitioner
HÜLYA ATAŞCIOĞLU AYKUL
https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png

Astrokartografi Danışmanlığı

 

Astrokartografi A*C*G modern astrolojinin ulaştığı en zirve nokta olarak tanımlanabilir. Yirminci yüzyıl batı astrolojisinin yüzde doksan dokuzu, dış deneyimden ziyade içsel yolculuğa odaklanmıştır.  Doğum haritasının ve türetilmiş haritaların yanıtlayamadığı soru bir bireyin farklı yerlerde farklı içsel deneyime nasıl sahip olabileceğidir. Sadece doğum saati üzerinden yapılan her yorum aslında zamanı ilgilendirmekte ve eksik kalmaktadır. Bilindiği üzere astroloji zamana bir anlam verirken aynı zamanda yerinde önemine değinir.

ACG haritaları doğdunuz yerin gezegen enerjilerinin tüm dünya üzerine projekte edilmiş halidir. Dünya gezegeninde zaman içinde herhangi bir yerde doğarsınız ve doğum haritanızda gezegenlerin gökyüzündeki yerlerinin anlık bir görüntüsüdür. Doğum haritası belirli bir zamanı ve yeri gösterir aynı zamanda kişinin hayatının birincil  titreşimidir bu asla unutulmamalıdır. Konumunuzu doğduğunuz yerden değiştirdiğinizde, özellikle doğuya veya batıya en az bir saat dilimi taşıdığınızda, natal haritanızın dört ana noktasını değiştirirsiniz. (ASC,DSC, MC, IC) Konum değiştiğinde ise titreşim değişir! Bu algıda değişikliğe ve gizli bazı potansiyellerimizi uyarılmasına neden olur. Dikkat ederseniz bir yer bazılarına şans getirirken bu bazıları için trajediye dönüşebilir. Bu farklılığı ise hem zaman hem bulunduğunuz yerin potansiyel gezegen enerjileri yaratmaktadır.

Konumsal astroloji eski bir kavramdır, ancak merhum Jim Lewis ayrıntılı haritalar ve modern yazılımlar kullanarak bu alanı geliştirmiştir. Hocaları Donald A. Bradley, Dr Marc Edmund Jones ve Gary Duncan, tekniğin orijinal haline getirilmesinde yer almışlardır.

Yerel konum çizgileri doğduğunuz yerin enerjisinin dünya üzerindeki projekte edilmiş halidir. Bu gezegen hatların geçtiği bölgeler bize hangi yerin iyicil veya kötücül etkiler verebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Yer değiştirme yani relokasyon haritalarına esas teşkil etmekle beraber etkisinin devam edebileceği gözönünde tutulmalı ve birlikte değerlendirlimelidir.

Bir kişi, doğduğu yerden başka bir yerde yaşıyorsa sanki doğum anında yeni yaşadığı yerde doğmuş gibi yeni bir harita çıkarılır. Buna Relokasyon haritası veya yaşam yeri değiştirme haritası denir. Dikkat edilecek nokta; yükselen burcun ve evlerin ve şans noktası gibi bunlara bağlı noktaların değişmesine rağmen, gezegen derecelerinin hiç değişmemesidir!

Bu methodla yer değiştirilen haritaları yorumlama yöntemine Yer Değiştirme Astrolojisi denir. Yer Değiştirme Astrolojisi, normalde bir kişi doğum yerinden taşındığında veya taşınmayı düşündüğünde kullanılır. Buradaki fikir, doğum haritasının hala en önemli yorumlama yöntemi olmasına rağmen, yeri değiştirilen bir haritanın, bir kişi taşındıktan sonra hayatında bir miktar geçerliliği olacağıdır. Örneğin, doğum haritası Satürn 10. evde olduğu için genç bir bireyin seçtikleri meslekte mücadele ettiğini gösterebilir. Bununla birlikte, eğer o kişi Satürn’ün 10. evden çıktığı ve Jüpiter’in 10. eve taşındığı farklı bir yere taşınırsa, gezegen enerjileri değişecek ve bu kişinin seçtikleri yerde daha fazla rahatlık ve bolluk duygusuna sahip olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca mimari fonksiyonlarda ev-iş dekorasyonlarında da Feng Shui Shui ile birlikte kişiye özel hazırlanan A*C*G haritaları son derece başarılı sonuçlar vermektedir.

Coğrafi Astroloji veya İkamet Astrolojisi, Modern Astroloji ile Stratejik Yer Değiştirmenin evrimsel bir sentezidir. Farklı coğrafyalarda nasıl ara yüz olduğunuzu, orada sizin için ne tür fırsatların mevcut olduğunu ve belirli alanların size hangi dersleri ve keşifleri sunacağını açıklar. Astrolokalite, doğum çizelgenize göre yer değiştirme ve seyahat rehberidir. Yer değiştirme, taşınma, tatile nereye gitmeliyim?, işyerim nerede olmalı? sorularında yaygın olarak kullanılır. Teknik olarak doğum haritanızı bir dünya haritasına projekte ederek tüm sorularınızı cevaplamaktadır.

Astrokartografi Danışmanlığı doğum haritanız ile birlikte değerlendirilen 2 saat süren bir seanstır.

Konumunuzu değiştirin hayatınız değişsin…
Hülya Ataşcıoğlu Aykul 

Bireysel Danışmanlık

Bireysel astroloji danışmanlığı alarak ; hayatı farklı bir bakış açısı ile algılayabilir, kendinizi yeniden keşfedebilir ve zaman zaman ‘’neden ben?’’ diye sorduğunuz sorunun yanıtının aslında astrolojinin içinde gizli olduğunu fark edebilirsiniz.

Bireysel danışmanlık için doğum günü, saati ve yerini bildirmeniz yeterli olmaktadır. Bu bilgiler ışığında en az 5 saatlik bir çalışmayla doğum haritanızı çıkarıp kişisel özellikleriniz, yetenekleriniz, meslek, kariyer, iş- eş seçimleriniz, sağlık, aile ve çocuklarınızı kapsayan genel bir yorum yapılmaktadır. Transitler, gökyüzündeki gezegenlerin natal haritanıza yapmış olduğu olumlu-olumsuz enerjilerinin, çevresel şartlarla birlikte yaratmış olduğu vibrasyonel etkileridir. Doğum haritanız üzerinden yapılan transit yorum ile bu konular hakkında aydınlanabilir ve gelecekte bu konularla ilgili bilgi sahibi olmanın avantajı ile ileriki tarihlerdeki seçimlerinizde bazı zor süreçleri daha kolay atlatırken bazı şanslı dönemlerinizde olumlu girişimlerde bulunabilirsiniz. Daha sonrasında hazırlanan progressions haritanızla psikolojik olarak bulunduğunuz süreçler belirlenebilir. Kuzey ay düğümünüz ile güney ay düğümünüzün bulunduğu evler, şans noktanız, ruh eşiniz gibi bilgiler karma ve ezoterik tabanlı astroloji kullanarak yorumlanabilmektedir. Haritanızda baskın olan sabit yıldızlarla ve Horary Analizi dediğimiz saat astrolojisiyle de öngörü yorumu yapabilir anlık sorularınıza yanıt verilerek, takip eden bir yıl içinde oluşacak tutulmaların sizi nasıl etkileyeceği ile ilgili olarak da sizi ayrıca bilgilendirilebilirsiniz. Bir başka insanla yaptığınız veya gelecekte yapmayı düşündüğünüz ortaklık, evlilik gibi herhangi bir konuda sormak istedikleriniz için ise sinastri karşılaştırma metodu uygulanabilir.

Görüşmeler cd’ye kaydedilip istediğiniz zaman tekrar dinleyebilmeniz için tarafınıza verilir.

Hülya Ataşcıoğlu Aykul

Kurumsal Danışmanlık

Astroloji şirketlerin kurumsal yapıları içerisinde de uygulanabilir. Danışmanlık istediğiniz şirketin kuruluş tarihi, nerede kurulduğu ve saatine göre hazırlanan şirketin de doğum haritası çıkarılabilir. Ek olarak genel müdürlerin de doğum bilgilerinin olması gerekir. Daha sonra şirketin genel yapısı, hangi sektörlerde kaç yıl başarılı olabileceği, karşılıklı yapılan sözleşmelerde ve tercih edilecek yatırım araçlarında, personel seçimlerinde dikkat edilmesi gerekli olan ve risklerin nerede oluşabileceği unsurlar maddeler halinde raporlanır. Şirket çalışanları ile ilgili hazırladığımız raporda ise şirket çalışanlarınız ile ilgili doğum günü, yeri, saati ile ilgili bilgiler gerekir. Adayın şirket içi uyum süreci, yetenekleri, mesleki uygulamada başarı süreçlerini astroloji teknikleri kullanarak yorumlanır. Finans anlamda girebileceğiniz bir kısır döngünün ya da artan kazancınızın ne anlama geldiğini bu dönemde neler ve ne zaman yapabileceğinizi transit gezegenlerden aldığınız etkiye göre, Dynamıc Report olarak hazırlanan transit tarihleri verilir. Risk almadan önce karar anınızda alacağınız bir kurumsal danışmanlık size bazı gözden kaçan unsurları fark ettirebilir. Danışmanlık yüz yüze verilebileceği gibi dilerseniz hazırlanan bilgiler word ortamında teslim edilir. Benim öncelikle kendi iş yaşamımda kullandığım ve sonuçlarını olumlu olarak gördüğüm ve hatta benim için astrolojiyi vazgeçilmez kılan bir bölümdür. Şirketinizle ilgili önemli kararlar almadan önce tüm risklerinizi ve tedbirlerinizi hesaplayacağınız bir kurumsal danışmanlık size çok şey kazandırabilir.

Hülya Ataşcıoğlu Aykul

Talep Formu

Kişisel Bilgileriniz
E-Posta
Telefon
Özellikle danışmak istediğiniz konuları belirtiniz.
https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

error: Content is protected !!