Başlangıç

Hiçbir yaşanan nedensiz değildir ve ilahi planın işleyişi muazzam bir mükemmeliyet içinde gerçekleşmektedir. Bu sayede zihindeki her soru da anlam kazanmakta ve cevap bulmaktadır.

Psikolog Carl Jung , astrolojinin “bütün antik bilgeliği içerdiğini” söyler. Bu söz beni yıllar önce etkilemiş ve astrolojiyi bilimsel anlamda araştırmama sebep olmuştur. Daha önceki yıllarda başladığım online grup eğitimlerini Ay Astroloji Akademisi’ne dönüştürerek doğru bilgiye ulaşmanızı hedefledim.

Zamanın kahinlerinden biri, gökler hakkında şöyle der: “Onların sesinin duyulmadığı ne söz ne de dil vardır.”

Hülya Ataşcıoğlu Aykul

Sanat Tarihçisi (M.A) – Astrolog

Astro*Carto*Graphy Practioner

https://continuumacg.net/practs.html

https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2021/11/Black-White-Astronomy-Astrology-Space-Logo-with-Planet-Icon-2.png
https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/02/hero_slider_02.png

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlık alarak ; hayatı farklı bir bakış açısı ile algılayabilir, kendinizi yeniden keşfedebilir ve zaman zaman ‘’neden ben?’’ diye sorduğunuz sorunun yanıtının aslında astrolojinin içinde gizli olduğunu fark edebilirsiniz.

Bireysel danışmanlık için doğum günü, saati ve yerini bildirmeniz yeterli olmaktadır. Bu bilgiler ışığında bir çalışmayla doğum haritanızı çıkarıp kişisel özellikleriniz, yetenekleriniz, meslek, kariyer, iş- eş seçimleriniz, sağlık, aile ve çocuklarınızı kapsayan genel bir yorum yapılmaktadır. Transitler, gökyüzündeki gezegenlerin natal haritanıza yapmış olduğu olumlu-olumsuz enerjilerinin, çevresel şartlarla birlikte yaratmış olduğu vibrasyonel etkileridir. Doğum haritanız üzerinden yapılan transit yorum ile bu konular hakkında aydınlanabilir ve gelecekte bu konularla ilgili bilgi sahibi olmanın avantajı ile ileriki tarihlerdeki seçimlerinizde bazı zor süreçleri daha kolay atlatırken bazı şanslı dönemlerinizde olumlu girişimlerde bulunabilirsiniz. Daha sonrasında hazırlanan progressions haritanızla psikolojik olarak bulunduğunuz süreçler belirlenebilir. Kuzey ay düğümünüz ile güney ay düğümünüzün bulunduğu evler, şans noktanız, ruh eşiniz gibi bilgiler karma ve ezoterik tabanlı astroloji kullanarak yorumlanabilmektedir. Haritanızda baskın olan sabit yıldızlarla ve Horary Analizi dediğimiz saat astrolojisiyle de öngörü yorumu yapabilir anlık sorularınıza yanıt verilerek, takip eden bir yıl içinde oluşacak tutulmaların sizi nasıl etkileyeceği ile ilgili olarak da sizi ayrıca bilgilendirilebilirsiniz. Bir başka insanla yaptığınız veya gelecekte yapmayı düşündüğünüz ortaklık, evlilik gibi herhangi bir konuda sormak istedikleriniz için ise sinastri karşılaştırma metodu uygulanabilir.

Görüşmeler cd’ye kaydedilip istediğiniz zaman tekrar dinleyebilmeniz için tarafınıza verilir.

Kurumsal DanışmanlıkKurumsal Danışmanlık

Astroloji şirketlerin kurumsal yapıları içerisinde de uygulanabilir. Danışmanlık istediğiniz şirketin kuruluş tarihi, nerede kurulduğu ve saatine göre hazırlanan şirketin de doğum haritası çıkarılabilir. Ek olarak genel müdürlerin de doğum bilgilerinin olması gerekir. Daha sonra şirketin genel yapısı, hangi sektörlerde kaç yıl başarılı olabileceği, karşılıklı yapılan sözleşmelerde ve tercih edilecek yatırım araçlarında, personel seçimlerinde dikkat edilmesi gerekli olan ve risklerin nerede oluşabileceği unsurlar maddeler halinde raporlanır. Şirket çalışanları ile ilgili hazırladığımız raporda ise şirket çalışanlarınız ile ilgili doğum günü, yeri, saati ile ilgili bilgiler gerekir. Adayın şirket içi uyum süreci, yetenekleri, mesleki uygulamada başarı süreçlerini astroloji teknikleri kullanarak yorumlanır. Finans anlamda girebileceğiniz bir kısır döngünün ya da artan kazancınızın ne anlama geldiğini bu dönemde neler ve ne zaman yapabileceğinizi transit gezegenlerden aldığınız etkiye göre, Dynamıc Report olarak hazırlanan transit tarihleri verilir. Risk almadan önce karar anınızda alacağınız bir kurumsal danışmanlık size bazı gözden kaçan unsurları fark ettirebilir. Danışmanlık yüz yüze verilebileceği gibi dilerseniz hazırlanan bilgiler word ortamında teslim edilir. Benim öncelikle kendi iş yaşamımda kullandığım ve sonuçlarını olumlu olarak gördüğüm ve hatta benim için astrolojiyi vazgeçilmez kılan bir bölümdür. Şirketinizle ilgili önemli kararlar almadan önce tüm risklerinizi ve tedbirlerinizi hesaplayacağınız bir kurumsal danışmanlık size çok şey kazandırabilir.
https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/02/hero_slider_03.png
https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png
https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

error: Content is protected !!