Sabit Yıldızlar

SABİT YILDIZLARI KULLANMA KILAVUZU

Güneş’in ve Ay’ın ekliptik boyunca ilerlediğini hepimiz biliyoruz. Ekliptikteki sabit ve değişmeyen belli noktaları bilhassa eski Arap Astrologları ve kadim Hint Astrolojisi, duraklar olarak ifade etmiştir. İşte Ay’ın bir döngüsü olan 28,5 günlük süre içerisinde Ay’ın her gün ayrı bir sabit yıldız grubu ile buluşmasına ‘Ay durakları’ diyoruz. Bu sabit yıldızların haricinde, ortalama ekliptik dairesi içinde Astroloji’nin kullandığı 734 adet sabit değerli yıldız mevcuttur.

Sabit yıldızlar, dünyamıza ve Güneş’e göre, Güneş sistemi etrafında dönmedikleri için durağandırlar. Sabit Yıldızlar, özel bazı yıldız grupları hariç, ortalama 70 yılda 1° yer değiştirirler. Sabit yıldızların etkileri (özel durumlar hariç), sadece Güneş, Ay ve karakterindeki gezegenler ile maksimum 1° orb ile birleşim halinde incelenirler. Bunun yanında, kişilik yapısı, sağlık, iş yaşamı gibi Astroloji’de detay gerektiren çeşitli kavramlar da, yükselen burç ASC NOKTASI ile MC noktası gibi horoskoptaki özel bölgeler ile kavuşum dereceleri ile incelenir. Bir sabit yıldız tam anlamı ile rektifiye edilmiş ve doğum saati dakikası dakikasına belirlenmiş (+,- 4 dak. dahil ) horoskopta bulunduğu ev cups çizgisinde ve tam derecede bulunduklarında çok etkili olurlar.

Sabit yıldızlar farklı şekillerde, farklı tradisyonlara göre gruplandırılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Spritüel Astroloji’de ve Ezoterik Astroloji’de sabit yıldızların magnetüd değerleri ile  horoskoptaki güç değerleri arasında bir bağ bulunduğu tespit edilmiştir. Mesela 1 magnetüd (parlaklık derecesi) seviyesinde olanlar çok güçlü ve etkili, 2 magnetüd seviyesinde olanlar daha zayıf, 3. ve 4. magnetüd seviyeleri ise çok zayıf olarak adlandırılır. Fakat unutulmaması gereken, sabit yıldızların gün içinde magnetüd değerlerinin değiştiğidir.

 

DEĞİŞKEN YILDIZLAR

Mesela Caput Algol (Beta Persei) yıldızı (26° Boğa burcunda) çift karakterli bir yıldız olup, eğer bir kişinin horoskopunda karanlıkta ise, öldürülme ve bir cinayete kurban gitmeyi, aydınlıkta ise;  horoskoptaki konumuna göre kişiliğin boğazından olmak zorunda kalacağı bir operasyonu (bademcik, tiroid, geniz eti gibi) gösterebilir. Algol Yıldızı 48 saat içinde, parlaklık derecesini 1 magnetüdden 4 magnetüd derecesine kadar değiştirir. Bunun sebebi, Algol yıldızının çift yıldız olması, 48 saat içinde Algol B’nin Algol A’ yı kapatmasından dolayı magnetüd derecesinin 1 ile 4 arasında oynamasına sebebiyet veren bir parlaklık derecesi kazanmasıdır.

Algol, Latince adı ile Beta Persei, Arapça’da Şeytan’ın başı demektir. Algol ‘un adının Ortaçağ astrologları tarafından göklerdeki en tehlikeli yıldız adı olarak nitelenmesinin sebebi; yıldızın ışığındaki garip değişimlerin, Arap gökbilimcileri tarafından bilinmekte olabileceğini bizlere göstermektedir. Bu yıldız ile ilgili bilinen ilk kayıt, Bolonya’da yaşayan İtalyan gökbilimci Geminiano Montenari tarafından 1667 yılında tutulmuştur.

Algol

1782’de ise genç John Goodricke yıldızının ışık değişimindeki düzenliliği saptamış aynı zamanda ışıktaki periyodik azalmayı yıldızın çevresinde dönen karanlık bir eş yıldız tarafından kısmen örtülmesine bağlayarak doğruya yakın açıklamayı bulmuştur. Her iki gün, 20 saat 48 dakika, 56 saniyede bir Algol hızla normal parlaklığının, % 44’üne ininceye kadar sönükleşir. Örtünme yaklaşık 10 saat sürer. Örtülmeden önceki, Algol’un durumuna Ezoterik Astrolojide Algol A (Lighter A),  karanlık olduğu örtüldüğü sürece ise Algol B (Darker B) denilir.  Algol’un uzaklığı yaklaşık 100 ışık yılı olup Algol A’nın birinci ışıma gücü Güneşimizden 100 kat daha güçlüdür. Kütlesi yaklaşık olarak Güneşimizin 3,5 ila 4 katı kadardır. Algol B ise Güneşimizden 50 kat daha ışıma gücü az,
Güneş’in hemen hemen aynı çapında, kütlesi Güneş’inki ile hemen hemen aynı olan bir yıldızdır.

İkiz yıldızlara örnek olarak, bir kaç yıldız daha örnek verebiliriz. 21° 10 dakika İkizler burcunda bulunan Castor yıldızı, veya Ursa Majoriste bulunan, Zeta Majoris yani Mizar yıldızı, ışık değişimlerinin duyarlı bir biçimde ölçümünü gerektiren ikinci kategori örten çift yıldızlardır. Bir yıldızın Çift Yıldız olduğunu anlamamız için, bir kaç  çeşit  yol bulunur. Çift  yıldızların  doğru
bir horoskopta, doğru bir analiz için Herschel katoloğuna göre analiz ve bu analiz sonucunda yıldızların a.Aydınlık,  b.Karanlık olarak listelenmesi gereklidir. Eğer bu listelenme yapılmaz ise, sabit yıldızlara bakmak tesadüfi ve rastlantısal olacaktır.

Mirach

Örnek olarak Mirach yıldızının veya diğer bir adı ile Mira’nın (Türkçesi harika demektir) ortalama, her altı ayda bir parlaklığı bir kaç yüz kat değişebilir.

Mira; kırmızı dev bir yıldız olup, değişmesinin nedeni yüzeyinin bir içeri, bir dışarı hareket etmesi yani bir kalp atımı gibi atmasıdır. Ortalama Güneşimizin çapının 400 katı ile 100 katı arasında, 6 aylık değerler içinde kütlesi değişir. Mira ömrünün sonlarında bir kızıl devdir. Bizim Güneşimizden oldukça yaşlı yıldız gruplarına girmektedir.

Bu tip yıldızlara örnek olarak verebileceğimiz diğer yıldız, Aldeberan ve Avcı takım yıldızının (Orion) en parlak yıldızı olan Betelgeuse’tur. Betelgeuse, kelime anlamı olarak devin koltuk altı anlamına gelen Arapça ifadeden türetilmiştir. Buradaki dev, avcıdır. Yani Orion Takım Yıldızı. Betelgeuse’un değişimlerine 1836 da ilk kez dikkat eden kişi, Uranüs  gezegenini de keşfetmiş olan William Herschel’dir. 1829 yılında yazmış olduğu Gökbilimine Giriş adlı kitabında Betelgeuse’un 1836 ile 1860 yılları arasında göstermiş olduğu periyodlara ve çarpıcı belirgin değişimlere dikkat çeker. Mesela, 1852 yılının Aralık ayında Betelgeuse, Kuzey yarım küreden görünen en parlak yıldız olan Sirius’tan 2 kat daha parlak olarak görünmüştür.

Orion

Örnek olarak, Betelgeuse’un 1894, 1925, 1930, 1933, 1947, 1952,1957, 1963, 1970, 1976, 1981, 1986, 1993, 2000 yılına kadar Aralık aylarında kuzey yarımkürede görünen en parlak yıldız olma özelliği  2006, 2011, 2018 yıllarında da devam edecektir.

Ortalama olarak değişim periyodu, 5.7 yıl olmak ile beraber, değişim süresi 156 ile 304 gün olarak çeşitli dönemsellikler içinde fark etmektedir.  Bu tip yıldızlar, kırmızı dev yıldızlar olup, hemen hemen hepsi, Mars karakterinde ve Astrolojik horoskopta ağır gezegenler ile yapmış oldukları kavuşumlar ile kaderde kişinin karşısına çıkacak tehlikeleri göstermesi açısından önemlidir.

Bu sebepten dolayı, sabit yıldızın ‘lighter’ veya ‘darker’ olması çeşitli gök katalogları incelenerek bulunmalıdır.

NEBULALAR VE BULUTSULAR

Pleides

Gökyüzü kataloglarında, 5 magnetüd ve 6 olarak görünen gök cisimlerinin bazılarına  Nebulalar, Gökadalar ve Bulutsular deriz. Bunlar, sabit yıldızlardan ayrılarak incelenir. Etkileri değişken sabit yıldızlar kadar güçlü olup, karakterleri horoskoba belirgin bir şekilde yansır. Örnek olarak Pleides , Hyades, Praesaepe, Kuzey ve Güney Asellus, Güney Scala, Serpentis, Kuzey Scala verilebilir.

Nebulalar, karakterlerine göre, güçlü ve güçsüz konumları önemle incelenerek gezegenlere yapmış oldukları kavuşumlar, 90°,120° ve 180°’lik genel açılar ile yorumlanır.  Astrolojik tecrübelerimiz göstermiştir ki,  Nebula kümelerinin Kuzey boylam ve deklinasyonları, Güney’e göre daha güçlüdür. Bir Nebula kümesi, bir planete, 5° veya daha yakın bir konumda ise, o evin veya planetin karakterine pek çok etkiler yapar. Oysa sabit yıldızlar kavuşum ve karşıt dereceleri olarak, yalnızca 1° orb ile incelenir. Bilhassa Nebulalar, bir horoskopta kardinal evlerin girişindeki gezegenler üzerinde çok etkilidir. Kardinal evler, öncü burçlar olup, Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç’tir.

Astrolojik olarak bir kişinin horoskopunu inceleyerek geçmiş yaşamındaki karakter tabiatını tahlil edebilirsiniz. Mesela, Güneş, Pleides, Castor, Pollux, Praesaephe, Baten Kaitos , Sharatan, Hamal ile birleşirse, kişiliğin kötü bir tabiatı, cinayet işlemeye eğilimleri mevcuttur.

Gökyüzü açılarında, tüm iyileştirici pozisyonlara rağmen, güneşin bu yıldızlar ile birleşimi geçmiş yaşamlardaki egoist ve bencil kişiliğin bu yaşamda herhangi bir tetik noktası ile yeniden kişinin karakterinin doğasını şekillendirdiği gerçeğini bizlere gösterir. Güneş’in tüm kavuşumları,  bu yaşamda olabilecek olasılıkları ve kötü bir tabiatı gösterirken Ay’ın tüm kavuşumları, evresi ile birlikte geçmiş yaşamdaki kişiliğin, tabiatını ve karakterini bizlere gösterir.

Mesela, Ay 21° 48 dakika Koç burcunda bulunan Baten Kaitos ile  8. ev veya 12. evde kavuştuğunda Ay’ın yeni ay konumu geçmiş yaşamda duygusal hayatta geçirilmiş olan bir depresyonu, bu yaşama etkisini, ilk dördünde ve 12. evde kavuşum durumunda ise, kişiliğin geçmiş yaşamında, uzun süren bir hapis hayatı yaşadığını, dolunay konumunda 8 ve 12. evlerde Ay ile kavuşumda kişiliğin 12 evde bir akıl hastanesinde veya yaşlılar yurdunda öldüğünü, 8. evde ise kişiliğin değer verdiği insanlardan koparılması sebebi ile intihar ettiğini gösterir. Mesela Güneş Praesaepe ile kavuşum halinde ise bu etki bir cinayete kurban gitmeyi, bunun sebebinin ise  kişiliğin geçmiş yaşamından getirmiş olduğu ilkel ve hayvansal dürtülerin olduğunu bizlere gösterir. Bu ölüm bir patlama veya silah ile idam şeklinde olacaktır.

Net bir analiz için, yıldızın diğer planetler ve Ay ile olan konumu önem kazanır.  Güneş, Praesaepe kavuşumuna Ay sert bir konumda ise, maksimum 3 derece orb içinde silahlı bir saldırı sonucu ölümün kaçınılmaz olduğunu bizlere gösterir.  Örnek verelim: Deniz kazalarının en önemli habercisi Argo yıldızıdır. Güneş ile kavuştuğu anda (5 ° orb içinde) gökyüzünde Ay Neptün karesi ve karşıtlığı mevcut ise şiddetli ve büyük deniz kazaları gerçekleşir. Kuzey Asellus’u Ay ile kavuşmuş bir insanın geçmiş yaşamında eğer bu birleşim 8, 12, 4 ve 6. evlerinde ise, yüksek  ateşten çocuk yaşta  ölümü, Güneş ile kavuşmuş bir insanın ise çocuk yaşta havale geçirmesini gösterir.

Güneş’in ve Ay’ın diğer planetlere açılarında, bu yıldız ile kavuşum derecelerinde iflaslar, yıkımlar ve idamlar görünür. Mesela, Duphe yıldızı Ay ile kavuşum derecesinde (15° aslan) kişiliğin geçmiş yaşamında küstah, kibirli, çevresindeki insanları aşağılayan bir kişilik olduğunu, buradaki oluşuma gelecek Satürn transit tetiği ile beraber, kişiliğin ruhsal depresyonlar geçirerek, geçmiş yaşamındaki ona gösterilen saygıyı, sürekli arayacağına, bu yaşamında geçmiş yaşamındaki ailesel ve maddi özelliklere sahip olmadığı için bu saygıyı diğer insanlardan bulamayacağına, bundan dolayı girilecek çok şiddetli depresyonu ve intiharı bizlere anlatır. Duphe ile Güneş’in birleşimi, küstahlık, kibirlilik ve bencillik demektir.

Mizar

Mesela Mizar yıldızı ile Mars’ın 15° Başak’ta kavuştuğunu gördüğümüz kişiliklerde, aşırı duygusal takıntılar, bir kişiye karşılıksız bağlanma, kendisini istemeyen bir kişide duygusal ve cinsel olarak takılma gibi özellikler görür iken, Güneş’in Mizar ile kavuşumu, çok büyük bir yangın sonucu kişiliğin ailesel mal varlığını kaybedeceğini gösterir. Güneş ile Mizar kavuşumları esnasında çoğunlukla orman yangınları, görülmektedir. Eagle Takımyıldızındaki Fomalhaut’un (Balık burcu 3°52 dakika) Mars ile kavuşumunda bir kedi veya köpek tarafından ısırılmayı, ve bundan doğabilecek zararları gösterebilir.

Fakat Güneş ile Fomalhaut’un kavuşumu çok büyük okült gücü, şifacıyı, simyasal çalışmalar yapan bir ilim adamını bizlere göstermesi açısından önemlidir.

(Oğuzhan Ceyhan)

https://www.ayastrolojiakademisi.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

error: Content is protected !!